İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Vakfı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Vakfı 1994 yılında 53 kurucu üye ve bağışlanan 250 TL sermaye ile kurulmuştur. Rektör, Yönetim Kurulunun doğal başkanı ve Vakıf’ın temsilcisidir.

Vakfın amacı, Enstitünün eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, ekonomik ve fiziksel açılardan gelişmesi ve güçlenmesini desteklemek üzere her türlü girişim ve tasarruflarda bulunmaktır. Vakfın gelirlerini, yapılan bağışlar oluşturur.

Vakıf,

  • İYTE araştırma merkezleri ve projelerini desteklemek,
  • İYTE ve bağlı birimlerde laboratuvarlar, kitaplıklar, sağlık merkezlerine destek olmak,
  • İYTE personelinin çalışmalarını teşvik etmek,
  • İYTE öğrencilerinin çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip elemanlar olarak yetişmelerine yardımcı olmak ve bu amaçla yarışmalar düzenlemek, ulusal ve uluslararası seminerler, kurslar, kongreler, konferanslar, sempozyum ve paneller düzenlenmesine destek olmak,

üzere çalışmalar yapar.

SEN DE ONLARCA KOLDAN BİRİ OLMAK İÇİN